முக்கியமான தொடர்புகள்

முக்கியமான தொடர்புகள்

துறை கைபேசி எண் தொலைபேசி எண்
காவல்துறை துணை கண்காணிப்பாளர், திண்டிவனம் 9498100496 04147-222037
காவல் ஆய்வாளர், திண்டிவனம் 9498100497
வட்ட வழங்கல் அலுவலர், திண்டிவனம் 9445000207 04147-222090
வட்டார போக்குவரத்து அலுவலர், திண்டிவனம் 04147-251198
வட்டார போக்குவரத்து அலுவலர், விழுப்புரம் 04146-223626
நேர்முக உதவியாளர் (சிறுசேமிப்பு) 04146-222076
திட்ட இயக்குநர் (ஊரக வளர்ச்சி முகமை) 9445034240 04146-223432
திட்ட அலுவலர் (குழந்தைகள் வளர்ச்சி) 9150322316 04146-224719
நேர்முக உதவியாளர் (கணக்குகள்) 04146-223264
மாவட்ட மேலாளர் (தாட்கோ) 9445029485 04146-222863
உதவி இயக்குநர் (சுரங்கங்கள்) 9176499900 04146-222287
உதவி இயக்குநர் (நிலஅளவை) 9442254103 04146-250599
உதவி இயக்குநர் (தமிழ் வளர்ச்சி) 6380450796 04146-221366
உதவி ஆணையர் (கலால்) 9445074604 04146-225431
மக்கள் தொடர்பு அலுவலர் 9444220711 04146-223660
தனி வட்டாட்சியர், திண்டிவனம் 9445000207 04147-222090
நகராட்சி ஆணையர், திண்டிவனம் 04147-222073
வட்டாட்சியர், திண்டிவனம் 9445000523 04147-222090
உதவி ஆட்சியர், திண்டிவனம் 9445000423 04147-222100
இணை இயக்குநர் சுகாதாரம் மற்றும் குடும்ப நலம், விழுப்புரம் 9444982689 04146-223628
துணை இயக்குநர் மருத்துவ பணிகள் (தொழுநோய்), விழுப்புரம் 9841136055 04146-222292
துணை இயக்குநர் மருத்துவ பணிகள் (குடும்ப நலம்), விழுப்புரம் 04146-220059
துணை இயக்குநர் மருத்துவ பணிகள் (காசநோய்), விழுப்புரம் 9965551471 04146-227609
மாவட்ட அலுவலர், விழுப்புரம் 9445086487 04146-220871
உதவி மாவட்ட அலுவலர், விழுப்புரம் 9445086488 04146-249291
நிலைய அலுவலர், விழுப்புரம் 9445086489 04146-222199
நிலைய அலுவலர், திண்டிவனம் 9445086495 04147-222101
காவல்துறை துணைத்தலைவர், விழுப்புரம் 04146-223620
காவல்துறை கண்காணிப்பாளர், விழுப்புரம் 9498100485 04146-222555
காவல்துறை துணை கண்காணிப்பாளர், விழுப்புரம் 9498100486 04146-222630