பொறியியல் பிரிவு

வ. எண் பெயர்

(திரு/திருமதி/செல்வி)

பதவி
1 க.செ.ஹசீனா நகராட்சி பொறியாளர்
2 ஆர்.எஸ் வெங்கடாசலம் உதவி பொறியாளர்
3 ஆரோக்கியமகிமைநாதன்.எஸ் பணி ஆய்வாளர்
4 சரவணன்.பி பிட்டர் கிரேடு 1
5 வெங்கடேசன்.எ பிட்டர் கிரேடு 2
6 பாரதி.கே மின்கம்பி உதவியாளர்
7 காலியிடம் மின்கம்பி உதவியாளர்
8 கலைமதி.எஸ் மீட்டர் ரீடர்
9 ராஜசேகரன்.சி குழாய் திருகுநர்
10 காலியிடம் ஒயர்மென்
11 காலியிடம் ஒயர்மென்
12 காலியிடம் ஓட்டுநர்
13 விஜயகுமார் D எலக்ட்ரீசியன்
14 காலியிடம் எலக்ட்ரீசியன்
15 காலியிடம் இயந்திரம் துலக்குநர்
16 காலியிடம் இயந்திரம் துலக்குநர்
17 மணிகண்டன் வாட்ச்மென்
18 காலியிடம் வாட்ச்மென்
19 காலியிடம் நீர்த்தேக்க நிலைய காவலர்
20 சரவணன்.எம் அலுவலக உதவியாளர்