பொது பிரிவு

திண்டிவனம் நகராட்சி   தேர்வுநிலை நகராட்சியாகும். மேலாளர் பொது நிர்வாகத்தில் நகராட்சி ஆணையாளருக்கு அடுத்து அலுவலக நிர்வாகம் மற்றும் அனைத்து விவகாரங்களும் மேற்பார்வைக்கு இவரே  பொறுப்பு.

வ. எண் பெயர்

(திரு/திருமதி/செல்வி)

பதவி  
1 ஆனந்தராஜீலு.ஜி மேலாளர்
2 உமாசங்கர்.ப உதவியாளர்
3 செல்வேஸ்வரி.வி உதவியாளர்
4 துரை R உதவியாளர்
5 சுரேஷ் பாபு.டி இளநிலை உதவியாளர்
6 கமலகண்ணன்.கே இளநிலை உதவியாளர்
7 ஜெயந்தி.ஆர் இளநிலை உதவியாளர்
8 தமயந்தி.எல் இளநிலை உதவியாளர்
9 ஜெயந்தி.கே இளநிலை உதவியாளர்
10 காலிபணியிடம் இளநிலை உதவியாளர்
11 ராஜேஸ்வரி.கே இளநிலை உதவியாளர்
12 பிரேம்குமார் ம இளநிலை உதவியாளர்
13 முனியப்பன் சி இளநிலை உதவியாளர்
14 காலிபணியிடம் தட்டச்சர்
15 சண்முகம்.R பதிவறை எழுத்தர்
16 பச்சையம்மாள்.ஆர் அலுவலக உதவியாளர்
17 தங்கராஜ்.ஆர் அலுவலக உதவியாளர்
18 காலிபணியிடம் இரவு காவலர்