பல்பொருள் அங்காடிகள்

பல்பொருள் அங்காடிகள்
·         டிரன்ஸ் மால்

·         சத்தியா மினி பஜார்

 

கேஸ் ஏஜன்சி
சாந்தாராம் கேஸ் ஏஜன்சி
8, மாரியம்மன் கோயில் தெரு முருங்கப்பாக்கம், திண்டிவனம்
Phone04147 228 575
சரஸ்வதி இன்டேன் கேஸ் ஏஜன்சி
8/1 காமாட்சியம்மன கோயில் தெரு, திண்டிவனம்
Phone: 04147 223 760

 

துணிக்கடைகள்
டிரன்ஸ் 51 செஞ்சி ரோடு திண்டிவனம்
பி ஆர் எஸ் 17 பெருமாள் கோயில் தெரு, திண்டிவனம்
ராம் துணிக்கடை நேரு விதி திண்டிவனம்
சங்கர் கட்பீஸ் 63, மாரியம்மன் கோயில் தெரு, திண்டிவனம்
கேஎஸ்பி துணிக்கடை 07, பெருமாள் கோயில் தெரு, திண்டிவனம்
பீட்டர் இங்லாந்து மரக்காணம்  ரோடு, திண்டிவனம்
ஸ்பைக் ஆண்கள் துணிக்கடை மாரியம்மன் கோயில் தெரு, திண்டிவனம்
சிவாலயா துணிக்கடை நேரு வீதி, திண்டிவனம்
அன்பு ரெடிமெட்ஸ் நேரு வீதி, திண்டிவனம்
அருண் துணிக்கடை நேரு வீதி, திண்டிவனம்
மஹாராஜா துணிக்கடை நேரு வீதி, திண்டிவனம்

சமரி துணிக்கடை

நேரு வீதி, திண்டிவனம்

ஶ்ரீ வெங்கடேஸ்வரா துணிக்கடை

நேரு வீதி, திண்டிவனம்

ஜி பெருமாள் முதலியார் துணிக்கடை

நேரு வீதி, திண்டிவனம்

கிருஷ்ணா சில்க்ஸ்

நேரு வீதி, திண்டிவனம்

ரெயின்போ துணிக்கடை

நேரு வீதி, திண்டிவனம்
ஜெயந்தி துணிக்டை  நேரு வீதி, திண்டிவனம்

 

நகைக்கடை
·         ஶ்ரீ லட்சுமி நகைக்கடை, நேரு வீதி, திண்டிவனம்

·         எம்ஆர்எஸ், நகைக்கடை, மாரியம்மன் கோயில் தெரு, திண்டிவனம்

·         ஶ்ரீ தரம் நகைக்கடை நேரு வீதி, திண்டிவனம்

·         ஶ்ரீ சுமங்கலி நகைக்கடை, கிருஷ்ணபிள்ளை வீதி, திண்டிவனம்.

·         பிஜி நகைக்கடை, திண்டிவனம்·

நியாயவிலை கடை
·         நியாயவிலை கடை நேரு வீதி.

·         நியாயவிலை கடை  ஈஸ்வரன் கோயில் தெரு