அலுவலர் விவரங்கள்

வரிசைஎண் அலுவலர்களின் பெயர்கள் பதவி தொடர்பு எண். இ-மெயில் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்ட பொறுப்புகள்
திரு / திருமதி. குடியிருப்பு கைபேசி
1 பெ.தமிழ்செல்வி நகராட்சி  ஆணையாளர் 7397389326 commr.tindivanam@tn.gov.in அனைத்து நகராட்சி நிர்வாக பணிகள்
2 பவுல் செல்வம் அ உதவி செயற் பொறியாளர் 7397389325 commr.tindivanam@tn.gov.in பணிகள், குடிநீர் வழங்கும் பணிகள்
3 ஜி.ஆனந்தராஜீலு மேலாளர் 9345607045 commr.tindivanam@tn.gov.in அலுவலக நிர்வாகம்
4 ஆர்.எஸ் வெங்கடாசலம் உதவி பொறியாளர் 9444589364 commr.tindivanam@tn.gov.in பணிகள், குடிநீர் வழங்கும் பணிகள்
5
S. செந்தில்குமார்
துப்புரவு அலுவலர்
9442016900 commr.tindivanam@tn.gov.in பிறப்பு மற்றும் இறப்பு, பொது சுகாதாரப் பணிகள்
6 சீ சுருளியப்பன் துப்புரவு ஆய்வாளர் 9952317757 commr.tindivanam@tn.gov.in பிறப்பு மற்றும் இறப்பு, பொது சுகாதாரப் பணிகள்
7 அ.அமலின் சுகுணா நகரமைப்பு அலுவலர்(பொ) 9087902528 commr.tindivanam@tn.gov.in நகரமைப்பு பணிகள்
8 அ.அமலின் சுகுணா நகரமைப்பு ஆய்வாளர் 9087902528 commr.tindivanam@tn.gov.in நகரமைப்பு பணிகள்
9 ஆர்.குணசேகரன் வருவாய் உதவியாளர்  9790044915 commr.tindivanam@tn.gov.in வரிவிதிப்புகள்
10 ந.தமிழ்ச்செல்வி கணினி உதவி திட்ட அமைப்பாளர் 9942802473 commr.tindivanam@tn.gov.in தகவல் தொழில்நுட்ப பணிகள்