எரிவாயு தகன மேடை மற்றும் மயானங்கள் விபரம்

வரிசை எண் எரிவாயு தகன மேடைமுகவரி தகனம் வகை பராமரிப்பு விவரங்கள் தொடர்பு எண்

1

சலவாதி ரோடு திண்டிவனம் எரிவாயு எம்.எச்.டி.என்ஜினியரிங், சென்னை 8248482390

ஒருங்கிணைப்பு அலுவலர் / துப்புரவு ஆய்வாளர் விவரங்கள்

வரிசை எண் பதவி அலுவலரின் பெயர்                               திரு / திருமதி தொடர்பு எண்
1 ஒருங்கிணைப்பு அலுவலர் எஸ்.மோகன் , துப்புரவு அலுவலர் 8825996675
2 துப்புரவு ஆய்வாளர் பி.இராமகிருஷ்ணன் 9176194146