Council Resolution

 

2024
NO COUNCIL MEETING FOR JAN-2024 Feb-2024 Mar-2024 NO COUNCIL MEETING FOR Apr-2024
NO COUNCIL MEETING FOR May-2024
2023
JAN-2023 NO COUNCIL MEETING FOR FEB-2023
March-2023
April-2023
NO COUNCIL MEETING FOR MAY-2023
 June-2023 July-2023  Aug-2023
 Sep-2023 NO COUNCIL MEETING FOR October-2023  Nov-2023   Dec-2023 
2022
JAN-2022-1

JAN-2022-2

Feb-2022 DUE TO ELECTION NO COUNCIL MEETING March-2022
April-2022
 MAY-2022 NO COUNCIL MEETING FOR JUN-2022
NO COUNCIL MEETING FOR JUL-2022 AUG-2022
NO COUNCIL MEETING FOR Sep-2022 OCT-2022
NO COUNCIL MEETING FOR Nov-2022   DEC-2022
2021 
JAN-2021 FEB-2021
Mar-2021 DUE TO ELECTION NO COUNCIL MEETING Apr-2021 DUE TO ELECTION NO COUNCIL MEETING
MAY-2021  JUNE-2021   JUlY-2021    AUG-2021 
SEP-2021  OCT-2021 NOV-2021 DEC-2021
2020
JAN-2020 FEB-2020 MAR-2020 APR-2020
MAY-2020
JUNE-2020 JULY-2020
AUG-2020
 SEP-2020 OCT-2020
NOV-2020
DEC-2020

2019

JAN-2019 FEB-2019 MAR-2019_1 APR-2019 DUE TO ELECTION NO COUNCIL MEETING
MAY-2019 JUNE-2019 JUL-2019 AUG-2019
SEP-2019 OCT-2019  NOV1-2019 NOV2-2019 
DEC-2019
     

2018

JAN-2018 FEB-2018_1 FEB-2018_2 MAR-2018
APR-2018 MAY-2018_1 MAY-2018_2 JUN-2018
JUL-2018 AUG-2018 SEP-2018_1 SEP-2018_2
OCT-2018 NOV-2018 DEC-2018
2017
JAN-2017 NO COUNCIL MEETING FOR FEB-2017 MAR-2017 APR-2017_
MAY-2017 JUN-2017_1 NO COUNCIL MEETING FOR JUL-2017 AUG-2017_1
AUG-2017 URG_2 SEP-2017 OCT-2017 NOV-2017
DEC-2017_1 DEC-2017_2