வரி விதிப்பு மேல்முறையீடு குழு

வரிவிதிப்புக் குழு என்பது மற்றொரு சட்டப்பூர்வமான குழு. நகராட்சி  தலைவர் வரிவிதிப்புக் குழுவின் தலைவர்.
வரி மேல்முறையீடு சம்பந்தமான முடிவுகளை இந்த குழு எடுக்கும்.

குழுவின் காலம் : ஐந்து ஆண்டுகள்

வ எண் உறுப்பினரின் பெயர்(திரு/திருமதி/செல்வி) பதவி
1 மோகன் பெரியக்கருப்பன் பெ உறுப்பினர்
2 ரவி.த உறுப்பினர்
3 ராஜபாண்டியன் மு உறுப்பினர்
 4 சரஸ்வதி ரா உறுப்பினர்