ரயில், பேருந்து கால அட்டவணை

ரயில், பேருந்து கால அட்டவணை

ரயில் பெயர் & எண். புறப்படும் இடம் நேரம் சேருமிடம் நேரம் சேவை நாட்கள்
கோயமுத்தூர் தூத்துக்குடி இணைப்பு எக்ஸ்பிரஸ்(22670) கோயமுத்தூர் சந்திப்பு (19.20) தூத்துக்குடி (3.55) எல்லா நாட்களும்
தூத்துக்குடி கோயமுத்தூர் இணைப்பு எக்ஸ்பிரஸ்(22669) தூத்துக்குடி (22.35) கோயமுத்தூர் சந்திப்பு (7.10) எல்லா நாட்களும்
முத்துநகர் எக்ஸ்பிரஸ்(12693) சென்னை எக்மோர்(19.30) தூத்துக்குடி (6.40) எல்லா நாட்களும்
முத்துநகர் எக்ஸ்பிரஸ்(12694) தூத்துக்குடி (20.00) சென்னை எக்மோர்(7.40) எல்லா நாட்களும்
சென்னை தூத்துக்குடி இணைப்பு எக்ஸ்பிரஸ்(16129) சென்னை எக்மோர்(8.25) தூத்துக்குடி (8.30) எல்லா நாட்களும்
தூத்துக்குடி சென்னை இணைப்பு எக்ஸ்பிரஸ்(16130) தூத்துக்குடி (7.50)

 

சென்னை எக்மோர்(8.45) எல்லா நாட்களும்
மைசூர் எக்ஸ்பிரஸ்(16236) மைசூர் சந்திப்பு(18.05) தூத்துக்குடி(11.15) எல்லா நாட்களும்
மைசூர் எக்ஸ்பிரஸ்(16235) தூத்துக்குடி(16.25) மைசூர் சந்திப்பு(9.55) எல்லா நாட்களும்
56767 தூத்துக்குடி(8.45) திருச்செந்தூர் எல்லா நாட்களும்
56768 திருச்செந்தூர் தூத்துக்குடி(18.30) எல்லா நாட்களும்
56741 தூத்துக்குடி(17.50) திருநெல்வேலி எல்லா நாட்களும்
56742 திருநெல்வேலி தூத்துக்குடி(9.35) எல்லா நாட்களும்

 

பேருந்துகள்    

தூத்துக்குடியிலிருந்து சென்னை

பேருந்துகள் புறப்படும் நேரம் சேரும் நேரம்
அரசு போக்குவரத்து 13.00 3.00
14.00 4.00
14.30 4.30