மக்கள் தொகை

தூத்துக்குடி மாநகராட்சி

வருடம் மக்கள் தொகை
1971 159506
1981 180832
1991 199654
2001 320466
2011 372408