பொது பிரிவு

பொது பிரிவு

தூத்துக்குடி மாநகராட்சி உதவி ஆணையாளர்(ப) பொது நிர்வாகத்தில் மாநகராட்சி ஆணையாளருக்கு அடுத்து அலுவலக நிர்வாகம் மற்றும் அனைத்து விவகாரங்களும் மேற்பார்வைக்கு இவரே பொறுப்பு.
து.சந்திரமோகன் உதவி ஆணையாளர்
டே.தனசிங் கண்காணிப்பாளர்
எஸ்.பாலசுந்தரம் கண்காணிப்பாளர்
இ.ஞானசேகர் உதவியாளர்
எஸ்.குருமூர்த்தி உதவியாளர்
ஏ.முருகன் உதவியாளர்
எம்.சேவியர் உதவியாளர்
ஆர்.நரசிம்மன் உதவியாளர்
வி.துரைமணி உதவியாளர்
எம்.செய்யது முகம்மது புகாரி உதவியாளர்
கோ.சுப்பிரமணியன் உதவியாளர்
வி.மாலதி நல்லமுத்து உதவியாளர்
ஆர்.ரமேஷ் உதவியாளர்
த.சுகுமார் உதவியாளர்
மா.மாரியம்மாள் உதவியாளர்
என்.ஆயிஷா சித்திக்கா உதவியாளர்
எல்.சந்திரகலா இளநிலை உதவியாளர்
கொ.அருணாசலம் இளநிலை உதவியாளர்
எஸ்.ராதாகிருஷ்ணன் இளநிலை உதவியாளர்
எல்.ராமகிருஷ்ணன் இளநிலை உதவியாளர்
எஸ்.அலேக்கம்மாள் இளநிலை உதவியாளர்
கொ.செல்லபாண்டியன் இளநிலை உதவியாளர்
எஸ்.சங்கரலிங்கம் இளநிலை உதவியாளர்
கே.ராஜேஷ் பாஸ்கர் இளநிலை உதவியாளர்
கே.கார்த்திகேயன் இளநிலை உதவியாளர்
பி.பத்மாவதி என்ற சுஜாராணி இளநிலை உதவியாளர் மற்றும் தட்டச்சர்
றி.விஜயலட்சுமி இளநிலை உதவியாளர் மற்றும் தட்டச்சர்
ச.சொர்ணகலா இளநிலை உதவியாளர் மற்றும் தட்டச்சர்
மு.சித்ரகலா இளநிலை உதவியாளர் மற்றும் தட்டச்சர்
கு.செல்வநாதன் இளநிலை உதவியாளர் மற்றும் தட்டச்சர்
பி.சுதா இளநிலை உதவியாளர் மற்றும் தட்டச்சர்
வா.ஆறுமுக பிரபு இளநிலை உதவியாளர் மற்றும் தட்டச்சர்
இ.மரிய ஆரோக்கிய லிபியா இளநிலை உதவியாளர் மற்றும் தட்டச்சர்
ச.ஆனந்தி இளநிலை உதவியாளர் மற்றும் தட்டச்சர்
கே.சரண்யா இளநிலை உதவியாளர் மற்றும் தட்டச்சர்
எம்.மீரா இளநிலை உதவியாளர் மற்றும் தட்டச்சர்
ஜே.ஷைனி பிரியங்கா இளநிலை உதவியாளர் மற்றும் தட்டச்சர்
மா.சுயம்பு சுமித்ரா இளநிலை உதவியாளர் மற்றும் தட்டச்சர்
க.உஷா இளநிலை உதவியாளர் மற்றும் தட்டச்சர்
ஏ.முருகன் அலுவலக உதவியாளர்
கே.ராதாகிருஷ்ணன் அலுவலக உதவியாளர்
எஸ்.சந்தனராஜ் அலுவலக உதவியாளர்
கே.கிருஷ்ணன் அலுவலக உதவியாளர்
எம்.பாலன் அலுவலக உதவியாளர்
எம்.சாகுல் ஹமீது அலுவலக உதவியாளர்
ஏ.ராஜீவ் பிரபாகர் அலுவலக உதவியாளர்
என்.முனியசாமி அலுவலக உதவியாளர்
எஸ்.ஆறுமுகம் அலுவலக உதவியாளர்
எஸ்.ஈஸ்வரன் பதிவு எழுத்தர்
எஸ்.இசக்கியப்பன் இரவு காவலர்