பொது சுகாதார பிரிவு

பொது சுகாதார பிரிவு

வ.எண். பெயர்
(திரு/திருமதி/செல்வி)
பதவி
1 மரு.வித்யா விஸ்வநாதன் நகர் நல அலுவலர்
2 ஸ்டாலின் பாக்கியநாதன் சுகாதார அலுவலர்
3 சி.ராஜசேகரன் சுகாதார அலுவலர்
4 வி.அரிகணேசன் சுகாதார அலுவலர்
5 எஸ்.ராஜபாண்டி சுகாதார அலுவலர்
6 கண்ணன் சுகாதார அலுவலர்
7 ஆர்.ராஜசேகர் துப்பரவு மேற்பார்வையாளர்
8 சுப்புதாய் துறை சுகாதார செவிலியர்
9 கே.தெய்வதாய் துறை சுகாதார செவிலியர்
10 ஆர்.லதா துறை சுகாதார செவிலியர்
11 யு.வள்ளியம்மாள் துறை சுகாதார செவிலியர்
12 பெர்னத் பர்னாந்து துறை சுகாதார செவிலியர்
13 முருகேஸ்வரி நகர சுகாதார செவிலியர்
14 ஏ.பத்மபிரியா செவிலியர்
15 என்.விமலா நகர சுகாதார செவிலியர்
16 டி.கிரேஸ் நகர சுகாதார செவிலியர்
17 இ.காந்தாரி நகர சுகாதார செவிலியர்
18 ஆர்.ஜெயா நகர சுகாதார செவிலியர்
19 வி.பத்மினி நகர சுகாதார செவிலியர்
20 தேவபிரியன் மகேஸ்வரி நகர சுகாதார செவிலியர்
21 கே.எஸ்.பாலம் நகர சுகாதார செவிலியர்
22 மாரீஸ்வரி நகர சுகாதார செவிலியர்
23 ஆர்.மனோன்மணி நகர சுகாதார செவிலியர்
24 ஏ.ஜீவரத்தினம் நகர சுகாதார செவிலியர்
25 கே.முத்துமாலை நகர சுகாதார செவிலியர்
26 பி.ராஜேஸ்வரி நகர சுகாதார செவிலியர்
27 ஏ.ஜீலியட் கன்னிமரியாள் நகர சுகாதார செவிலியர்
28 பி.சந்தோசம் நகர சுகாதார செவிலியர்
29 எம்.வாசுகி பெண் உதவியாளர்
30 சங்கர் கணேஷ் ஓட்டுநர்
31 எம்.இளங்காமணி ஓட்டுநர்
32 அய்யம்பெருமாள் ஓட்டுநர்
33 ஜே.சேவியர்ராஜ் ஓட்டுநர்
34 சூசை மரியான் ஓட்டுநர்
35 கே.சரவண பாண்டி ஓட்டுநர்
36 ஏ.அழகு முருகன் ஓட்டுநர்
37 எம்.அன்பழகன் ஓட்டுநர்
38 பி.ஜெரால்டு ஜோசப் ஓட்டுநர்
39 ஜே.ஜவஹர் ஓட்டுநர்
40 கே.சக்திவேல் ஓட்டுநர்
41 எல்.ராமநாதன் ஓட்டுநர்
42 எஸ்.சுடலைமணி ஓட்டுநர்
43 ஸ்டான்லி ஓட்டுநர்
44 ஜெ.முருகன் ஓட்டுநர்
45 பரமசிவன்.துரைராஜ் ஓட்டுநர்
46 எஸ்.மனோகர் ஓட்டுநர்
47 நடராஜன்/கருப்பன் ஓட்டுநர்
48 தர்மராஜ்/காசிலிங்கம் ஓட்டுநர்
49 கே.முனியசாமி ஓட்டுநர்
50 சோமசுந்தரம் மலேரியா தலைமை மஸ்டூர்
51 சிவ சுந்தரம் மலேரியா தலைமை மஸ்டூர்
52 அமிர்தராஜ் மலேரியா தலைமை மஸ்டூர்
53 அப்பணசாமி மலேரியா மஸ்டூர்
54 கண்ணன் மலேரியா மஸ்டூர்
55 நாகராஜன் மலேரியா மஸ்டூர்
56 முகம்மது ஹரீம் மலேரியா மஸ்டூர்
57 ஏசுவடியான் மலேரியா மஸ்டூர்
58 செல்வகுமார் மலேரியா மஸ்டூர்
59 ராஜ்/கிருஷ்ணன் மலேரியா மஸ்டூர்
60 மாரியப்பன்/கந்தன் மலேரியா மஸ்டூர்
61 முரளிகிருஷ்ணன் மலேரியா மஸ்டூர்
62 மாடசாமி/மதுரைவீரன் மலேரியா மஸ்டூர்
63 ராமகிருஷ்ணன்/பெருமாள் மலேரியா மஸ்டூர்