உதவி மையம்

 

வ.எண். பெயர் மற்றும் முகவரி தொலைபேசி
1 காவல் கண்காணிப்பாளர், கோரம்பள்ளம், தூத்துக்குடி 2340392

2340020

2 துணைக் காவல் கண்காணிப்பாளர், பிரையன்ட் நகர், தூத்துக்குடி 2375150
3 காவல் ஆய்வாளர், பி-3 தூத்துக்குடி தெற்கு காவல் நிலையம், பாளையங்கோட்டை ரோடு, தூத்துக்குடி 2321850
4 காவல் ஆய்வாளர், பி-1 தூத்துக்குடி வடக்கு காவல் நிலையம், வடக்கு பீச் ரோடு, தூத்துக்குடி 2320071
5 காவல் ஆய்வாளர், பி-2 தூத்துக்குடி மத்திய காவல் நிலையம், பெரிய காட்டன் ரோடு, தூத்துக்குடி 2321400
6 காவல் ஆய்வாளர், குற்றவியல் காவல் நிலையம், மேல பெரிய காட்டன் ரோடு, தூத்துக்குடி-628001 2326070
7 காவல் ஆய்வாளர், மகளிர் காவல் நிலையம், பாளையங்கோட்டை ரோடு, தூத்துக்குடி-3 2337999
8 நிலைய அதிகாரி, தீ மற்றும் மீட்பு நிலையம், 157 தெற்கு காட்டன் ரோடு, தூத்துக்குடி 2326501 & 2326101