ஹோட்டல்கள்

Krishna Hotel
Opposite Bus stand,
Thiruvathipuram

Tamil Nadu – 604407

Parani Hotel
Opposite Bus stand,
Thiruvathipuram
Tamil Nadu – 604407

Bharath Hotel
NO.5, Anumanthanpet,
Thiruvathipuram,
Tamil Nadu – 604407

Ashok Hotel
Bus stand,
Thiruvathipuram
Tamil Nadu – 604407

Chettiyar Mess
Arni Salai,
Thiruvathipuram
Tamil Nadu – 604407

Suriya bhavan
Gandhi salai,  
Thiruvathipuram
Tamil Nadu – 604407

Muniyandi Vilas
Arcot salai ,  
Thiruvathipuram
Tamil Nadu – 604407

Pandiyan Mess
Arcot  salai,  
Thiruvathipuram
Tamil Nadu – 604407

Ragava Mess
Arcot  salai,  
Thiruvathipuram
Tamil Nadu – 604407