பேருந்து நிறுத்தம் (ம) வங்கிகள்

பரப்பளவு
பேருந்து நிலைய கழிப்பிடம்
இலவச சிறுநீர் கழிப்பிடம்
உயர் கோபுர மின் விளக்கு
சோடியம் விளக்கு
கடிகார அறை
குடிநீர்
 

2 ஏக்கர்

1 நெ.
1 நெ
9 நெ
1 நெ

 

வங்கிகள்
ஸ்டேட் பாங்க் ஆப் இந்தியா,
எண். 29, ஆற்காடு சாலை, (செய்யார்)
திருவத்திபுரம்
இந்தியன் வங்கி
எண். 172-173 காந்தி ரோடு (செய்யார்)
திருவத்திபுரம்
ஐசிஐசிஐ வங்கி
எண். 43, நேதாஜி தெரு, (செய்யார்)
திருவத்திபுரம்
கரூர் வைஸ்யா பேங்க்,
எண். 43/7, ஆற்காடு சாலை,
(அரசு மருத்துவமனை அருகில்)
(செய்யார்) திருவத்திபுரம்.