காவல் நிலைய, தீயணைப்பு நிலைய மீட்பு

Police Station 

Town Police Station, New Street, Cheyyar 04182 224 644.
Taluk Police Station, New Street, Cheyyar 04182-224 644
Women Police Station, New Street, Cheyyar 04182-253144

 Fire Station 

Fire Service Station, Kanniyamman Koil street, Cheyyar 04182-222222