ஆணையாளர்

நகராட்சி ஆணையாளர்

 

பெயர் திரு. K.P. குமரன் எம்.ஏ.,
அலுவலக முகவரி நெ.5, அனுமந்தன் பேட்டை,
திருவத்திபுரம் -604407
தொலைபேசி 04182-222307
மின்னஞ்சல் commr.thiruvathipuram@tn.gov.in