ஆணையாளர்

நகராட்சி ஆணையாளர்

 

பெயர் திரு கி. இரகுராமன்
அலுவலக முகவரி நெ.5, அனுமந்தன் பேட்டை,

திருவத்திபுரம் -604407

தொலைபேசி 04182-222307
மின்னஞ்சல் commr.thiruvathipuram@tn.gov.in