Council Resolution

2018

2019 2020 2021 2022 2023
Jan-2018 Jan 2019 Jan 2020 Jan 2021  Jan 2022  Jan 2023
Jan (Urgent) 2018 Feb 2019 Feb 2020 Feb 2021 Feb 2022 – Council Meeting not conducted. Feb 2023 – Council Meeting not conducted.
February 2018 Feb 2019 (Urgent)
March 2020 March 2021
March 2018  March 2019 March Spl 2020 March _ April – Council Meeting not conducted due to election March Spl 2022  March 2023
Apr 2018 April 2020 April 2021 April 2022 April 2023 – Council Meeting not conducted.
May 2018 May 2019 May 2020 May 2021  May 2022  May 2023
June 2018  June 2019 June 2020 June 2021  June 2022  June 2023
July 2018 July 2019 July 2020 July 2021 Council Meeting not conducted July 2022  July 2023
August 2018 August 2019 Aug – 2020 Aug – 2021  Aug – 2022 (Council
Meeting not conducted)
 August 2023
Sep-2018 September 2019 Sep 2020 Sep 2021 Sep 2022
(For want of Quorum meeting cancelled)Sep 2022
September 2023
Oct-2018 October 2019 October 2020 October 2021  October 2022  October 2023
Nov-2018 November 2019 November 2020 November 2021 November 2022 November 2023
Dec 2018 Dec 2019 Dec 2020 Dec 2021 Dec 2022