மருத்துவமனைகள்

நகர  ஆரம்ப சுகாதார மையம் (வெளிபுற நோயாளிகள்)

கொடிக்கால்பாளையம் , திருவாரூர், தமிழ்நாடு – 600 001.

திருவாரூர் மெடிக்கல் சென்டர் (TMC)

27, ஜவுளிக்காரத்தெரு, திருவாரூர், தமிழ்நாடு – 600 001.

அருண் மருத்துவமனை

வடக்கு தெரு, திருவாரூர், தமிழ்நாடு – 600 001.

ஶ்ரீவெங்கடேஷ்வரா மருத்துவமனை

சுவாமிமடத்தெரு, திருவாரூர், தமிழ்நாடு – 600 001.

சூர்யா மருத்துவமனை

ஜவுளிக்காரத்தெரு, திருவாரூர், தமிழ்நாடு – 600 001.

வி.எஸ். மருத்துமனை

பிடாரிக்கோவில் தெரு, திருவாரூர், தமிழ்நாடு – 600 001.

ஶ்ரீபார்வதி நர்ஸிங் ஹோம்

கமலாலயம் மேல்கரை, திருவாரூர், தமிழ்நாடு– 600 001.

ஆர்.ஆர். மருத்துவமனை

தெற்கு தெரு, திருவாரூர், தமிழ்நாடு– 600 001.

எஸ்.எஸ். நர்ஸிங் ஹோம்

தெற்கு தெரு, திருவாரூர், தமிழ்நாடு– 600 001.

AB நர்ஸிங் ஹோம்

தெற்கு தெரு, திருவாரூர், தமிழ்நாடு– 600 001.

டாக்டர் ஜெகதீசன் கிளினிக்

தெற்கு தெரு, திருவாரூர், தமிழ்நாடு– 600 001.

சரஸ்வதி பல் மருத்துவமனை

தெற்கு தெரு, திருவாரூர், தமிழ்நாடு– 600 001.

முரளிதரன் பல் மருத்துவமனை

தெற்கு தெரு, திருவாரூர், தமிழ்நாடு– 600 001.

ஶ்ரீசக்தி மருத்துவமனை

கமலாலயம் தென்கரை, திருவாரூர், தமிழ்நாடு– 600 001.

KMR  குழந்தைகள் மருத்துவமனை

கமலாலயம் தென்கரை, திருவாரூர், தமிழ்நாடு– 600 001.

கனகவேல் இருதய நோய் சென்டர்

கீழ சன்னதி தெரு, திருவாரூர், தமிழ்நாடு – 600 001.

JKT மருத்துவமனை

குமரகோவில்தெரு, திருவாரூர், தமிழ்நாடு – 600 001

GK மருத்துவமனை

துர்காலாய ரோடு, திருவாரூர், தமிழ்நாடு – 600 001.

டாக்டர் கமலகன்னி கிளினிக்

துர்காலாய ரோடு, திருவாரூர், தமிழ்நாடு – 600 001.

Malar Diagnostic Centre

துர்காலாய ரோடு, திருவாரூர், தமிழ்நாடு – 600 001.

Lakshana Hospital

கமலாலயம் தென்கரை, திருவாரூர், தமிழ்நாடு– 600 001.

Sridharan Clinic

கமலாலயம் வடகரை, திருவாரூர், தமிழ்நாடு– 600 001.

Viknesh clinic (Ortho)

கமலாலயம் வடகரை, திருவாரூர், தமிழ்நாடு– 600 001.

Bismi Medical Centre (Ortho)

கமலாலயம் வடகரை, திருவாரூர், தமிழ்நாடு– 600 001.

Sridevi Nursing Home

தென்றல் நகர், திருவாரூர், தமிழ்நாடு – 600 001.