பொறியியல் பிரிவு

பொறியியல் பிரிவு

நகராட்சி பொறியாளர் பொறியியல் பிரிவின் அனைவருக்கும் பொறுப்பானவர். நகராட்சி பொறியாளர்  பராமரிப்பு, தெரு விளக்குகள், சாலை அமைத்தல், கட்டிடம் மற்றும் வடிகால் அமைத்தல், பூங்காக்களின் பராமரிப்பு, தலைமை வேலைகள் மற்றும் நகராட்சி வாகனங்கள் ஆகியவற்றை கவனித்து வருகிறார்.  மற்ற பொறியியல் பிரிவு  அலுவலர்கள் நகராட்சி  பொறியியல் பணிகளைக் கவனிக்க   பொறியாளருக்கு உதவுகிறார்கள்.

.எண்

பெயர் (திருவாளர்கள்)

பதவி

கைபேசி எண் + (91)

1 ஆர். திருமலைவாசன் நகராட்சி பொறியாளர் 73973 96227
2 பி. விஜய்கார்த்திக் பொது பணி மேற்பார்வையாளர் (பொறுப்பு)
94434 94194
3 வே. கனிஷ்கா பணி ஆய்வர் 63826 86648
4 காலியிடம் மின்கம்பியாளர்
5 வி. மதியழகன் மின்கம்பி உதவியாளர் 96984 57884
6 எஸ்,சோமநாதன் மின்கம்பி உதவியாளர் 93677 16081
7 பி.கந்தசாமி மின்கம்பி உதவியாளர் 98659 57384
8 கே.எஸ்.கே. ராஜன் குழாய் பொறுத்துநர் 90429 29120
9 ஜி. சிவகுமார் குழாய் பொறுத்துநர் 97884 89803