பொது பிரிவு

திருவாரூர் நகராட்சி என்பது முதலாம் நிலை  நகராட்சி ஆகும். மேலாளர் பொது நிர்வாகத்தின் கிளையில் ஆணையாளருக்கு அடுத்த நிர்வாகத்தின்  தலைவராக உள்ளார், மேலும் அவர் அலுவலகத்தின் பொது மேற்பார்வை மற்றும்  நிர்வாகத்திற்கு பொறுப்பானவர். அனைத்து அலுவலக விவகாரங்களும் பொது   நிர்வாகத்துடன் கையாளப்பட்டு வருகிறது. 

.

எண்

பெயர் (திருவாளர்கள் பதவி கைபேசி எண் + (91)
1 ஆர்.முத்துகுமார் மேலாளர் 99760 75587
2 எம். சீதாலெட்சுமி கணக்கர் 97514 08199
3 எஸ்.பூவராகவன் உதவியாளர் 95859 81555
4 கே. ராஜேஸ்வரி உதவியாளர் 85310 55174
5 எஸ். செந்தில்குமார் இளநிலை உதவியாளர் 97863 02817
6 எஸ்.சுமித்ராதேவி இளநிலை உதவியாளர் 75983 77732
7 டி.பக்கிரிசாமி இளநிலை உதவியாளர் 99651 26676
8 எஸ்.சுபா இளநிலை உதவியாளர் 94881 15917
9 ஆர்.கமலா இளநிலை உதவியாளர் 75981 68831
10 ஆர்.சந்தியவள்ளி இளநிலை உதவியாளர் 99432 94494
11 ஜி.ரமேஷ் இளநிலை உதவியாளர் 96297 69919
12 காலியிடம் இளநிலை உதவியாளர்
13 டி. எஸ்தர் ஷோபா இளநிலை உதவியாளர் 8072857252
14 காலியிடம் இளநிலை உதவியாளர்
15 காலியிடம் இளநிலை உதவியாளர்
16 காலியிடம் இளநிலை உதவியாளர்
17 காலியிடம் இளநிலை உதவியாளர்
18 காலியிடம் தட்டச்சர்
19 ஆர்.ரமேஷ் பதிவறை எழுத்தர் 99650 71485
20 எஸ்.மணிவண்ணன் பதிவறை எழுத்தர் 73739 35375
21 காலியிடம் அலுவலக உதவியாளர்
22 காலியிடம் அலுவலக உதவியாளர்
23 பி.மகாலெட்சுமி அலுவலக உதவியாளர்  99650 25735
24 எஸ். மாரியப்பன் அலுவலக உதவியாளர்  63808 80095
25 எம்.கலையரசன் அலுவலக உதவியாளர்  90804 61413
26 ஆர்.மணிகண்டன் அலுவலக உதவியாளர் 87546 82759
27 எ. சுபாஷ்சந்திரபோஸ் அலுவலக உதவியாளர் 99422 52583
28 காலியிடம் அலுவலக உதவியாளர்
29 யு.முனியசாமி இரவு காவலர்
30 காலியிடம் இரவு காவலர்