உதவி மையம்

அவசர கட்டணமில்லா அழைப்பு

அனைத்தும்  911, 112
போலீஸ்  100
தீயணைப்பு சேவை  101
ஆம்புலன்ஸ்  102, 108
விபத்து  100,  103
மருத்துவம் மற்றும் அனைத்து உதவி  104,  112
அரசு மருத்துவ கல்லூரி அவசர தகவல் மற்றும் முன்பதிவு  94455 51108
அரசு மருத்துவமனை அவசர உதவி  1056
நெடுஞ்சாலைகளின் அவசர உதவி  1033
பெண் அவசர உதவி  1091, 181
குழந்தைகளின் அவசர உதவி  1098
இரத்த வங்கி  10910
மூத்த குடிமக்கள் அவசர உதவி  1263