ஆணையாளர்

 

பெயர் திரு. எஸ். பிரபாகரன், பி.இ.,
அலுவலக முகவரி நகராட்சி அலுவலகம்,                                   தெற்கு   வீதி,                                                        திருவாரூர் -610 001
தொலைபேசி மற்றும் கைபேசி எண்

04366-242590

மெயில் commr.tiruvarur@tn.gov.in