ஆணையாளர்

நகராட்சி  நகராட்சி ஆணையாளர்

பெயர் திரு.எஸ். பிரபாகரன், பி.இ.,
அலுவலக முகவரி நகராட்சி அலுவலகம்,              தெற்கு வீதி,                            திருவாரூர் -610 001
தொலைபேசி மற்றும் கைபேசி எண்
04366-242590/ 7397396227
மெயில் commr.tiruvarur@tn.gov.in