Hotels

Hotel Selvis
Kattukara Street
Tiruvarur
Tamil Nadu – 600 001

Hotel Kasis-in
Nagai Bye-pass Road
Tiruvarur
Tamil Nadu – 600 001

Hotel Vasan New
Thanjai Salai
Tiruvarur
Tamil Nadu – 600 001

Hotel Vasan Old
Thanjai Salai
Tiruvarur
Tamil Nadu – 600 001

Hotel Arun
Panagal Salai (bus stand)
Tiruvarur
Tamil Nadu – 600 001

Hotel Arun
Thiyagaperumanallur (New Bus stand)
Tiruvarur
Tamil Nadu – 600 001

Hotel Alangar
Kamalayam North Bank
Tiruvarur
Tamil Nadu – 600 001