மழைநீர் வடிகால்

திருத்துறைப்பூண்டி நகராட்சி மழை நீர் வடிகால் தற்போதுள்ள நிலை

மழை நீர் வடிகால்களின் மொத்த நீளம் 5.60 K.M.
திறந்த வடிகால் 5.20 km
மூடிய வடிகால் 0.40 km

மேலே உள்ள அட்டவணையில் வழங்கப்பட்ட தகவல்கள் கிட்டத்தட்ட 25% சாலையில்மழை நீர் வடிகால் வழங்கப்பட்டிருப்பதைக் குறிக்கிறது.