பொது பிரிவு

திருத்துறைப்பூண்டி நகராட்சி முதல் நிலை நகராட்சியாகும். மேலாளர் பொது நிர்வாகத்தில் நகராட்சி ஆணையாளருக்கு அடுத்து அலுவலக நிர்வாகம் மற்றும் அனைத்து விவகாரங்களும் மேற்பார்வைக்கு இவரே  பொறுப்பு.

வ. எண் பெயர்

(திரு/திருமதி/செல்வி)

பதவி  
1 சரஸ்வதி. எஸ் மேலாளர்
2 முத்துமீனாடசி ஆர் கணக்கர்
3 செந்தில்குமார் இளநிலை உதவியாளர்
4 கார்த்திகேயன் இளநிலை உதவியாளர்
5 ஆயிஷா தட்டச்சர்
6 ஆனந்தி இளநிலை உதவியாளர்
7 சௌந்திரபாண்டியன் இளநிலை உதவியாளர்
8 முருகவேல் பதிவறை எழுத்தர்