பேருந்து நிறுத்தம்

தற்போதைய பஸ் ஸ்டாண்ட் 1994 ஆம் ஆண்டில் கட்டப்பட்டது, இது போதுமானது. இப்போது அரசு போக்குவரத்துக் கழகம் நல்ல மற்றும் போதுமான போக்குவரத்து வசதிகளை வழங்குவதற்காக பல்வேறு நகரங்களுக்கு ஏராளமான பேருந்துகளை இயக்குகிறது.

பரப்பு : 2 ஏக்கர்
பேருந்து நிலைய இலவச கழிப்பிடம் : 1 எண்ணிக்கை
இலவச சிறுநீர் கழிப்பிடம் : 1 எண்ணிக்கை
உயர் மின் கோபுர விளக்கு : 1 எண்ணிக்கை
எல்இடி : 4 எண்ணிக்கை
புறக்காவல் நிலையம் : 1 எண்ணிக்கை
வைப்பு அறை : 1 எண்ணிக்கை
குடிநீர் வசதி : செய்யப்பட்டுள்ளது