தெரு விளக்குகள்

தெரு விளக்குகள்

வகை எண்ணிக்கை
சோலார் எல்.இ.டி விளக்கு
12
சோடியம் நீராவி விளக்கு
0
உயர்மின் கோபுர விளக்கு
5
எல்.இ.டி விளக்கு
1289
மொத்தம் 1306