காவல் நிலைய, தீயணைப்பு நிலைய மீட்பு

காவல் நிலையம்

Town Police Station, Mannargudi Road 9498100892
Women Police Station, Mannargudi Road 04369-224450
Dep. Supt. of Police Camp Office 9498100891

 தீயணைப்பு நிலையம்

Fire Service Station, Pamani Road 04369-223614