காண வேண்டிய இடங்கள்

காண வேண்டிய இடங்கள்

அருல்மிகு பிராவி மருந்தீஸ்வேர் கோயில், திருத்துரைபூண்டி
அருல்மிகு வரதராஜ பெருமாள் திருகோயில், திருத்துரைபூண்டி
எட்டுகுடியில் உள்ள முருகன் கோயில், திருத்துரைபூண்டியில் இருந்து 15 கி.மீ தூரத்தில் உள்ள ஒரு முக்கியமான புனித இடம்