உதவி மையம்

காவல் நிலையம்
நகர காவல் நிலையம் ,மன்னை ரோடு 9498100892
 மகளிர் காவல் நிலையம் ,மன்னை ரோடு 04369-224450
 தீயணைப்பு நிலையம்
 தீயணைப்பு நிலையம் பாமணி ரோடு 04369-223614
அரசு மருத்துவமனை 04369- 222781
கொரோனா  அவசர உதவி எண் 044-29510500