Help Line

Police Station 

Kannikapuram Road, Thiruttani, 631211 044 2788 5221
Pattabiramapuram Lake, Kasinathapuram, Thiruttani, Tamil Nadu 631209 044 2788 5222
SH58, Arakkonam, Tamil Nadu 631001 04177 230 100

 Fire Station 

Podhatur pet road,amirthapuram 044 2788 5309