பொறியியல் பிரிவு

வ. எண் பெயர்

(திரு/திருமதி/செல்வி)

பதவி
1 G. உமா மகேஸ்வரி நகராட்சி பொறியாளர் நிலை-II
2 R. ஜெயகுமார் உதவி பொறியாளர்
3 S.கார்த்திகேயன் பணி மேற்பார்வையாளர்
4  காலிப்பணியிடம் பணி ஆய்வர்
5 காலிப்பணியிடம் குழாய் பொருத்துநர்
6 காலிப்பணியிடம் மீட்டர் ரீடர்
7 D.  சீமோன் முத்துராஜ் மின் பணி கண்கானிப்பாளர் நிலை -I
8 காலிப்பணியிடம் மின் பணியாளர் நிலை -II
9 M.பவுன் மின் பணியாளர் நிலை -II
10 K. ராஜராஜன் மின் கம்பியாளர்
11 D. பாஸ்கரன் மின் கம்பியாளர்
12 D. அன்பழகன் மின் கம்பி உதவியாளர்
13 காலிப்பணியிடம் மின் கம்பி உதவியாளர்
14 D. ஆனந்தன் ஈப்பு ஓட்டுநர்
15 C. தெய்வசிகாமணி பவர் டில்லர் ஓட்டுநர்
16 காலிப்பணியிடம் ஓட்டுநர்
17 A. சண்முகம் தலைமை நீரேற்ற நிலைய காவல் பணியாளர்
18 K.பிரபு தலைமை நீரேற்ற நிலைய காவல் பணியாளர்
19 காலிப்பணியிடம் தலைமை நீரேற்ற நிலைய காவல் பணியாளர்
20 G. வெங்கடேசன் பூங்கா காவலர்
21 S. சிவானந்தம் பேருந்து நிலைய காவல் பணியாளர்
22 காலிப்பணியிடம் குழாய் திறப்பாளர்