பொறியியல் பிரிவு

வ. எண் பெயர்

(திரு/திருமதி/செல்வி)

பதவி
1 S.சத்யமூர்த்தி நகராட்சி பொறியாளர் நிலை-II
2 காலிப்பணியிடம் உதவி பொறியாளர்
3 D. மணி இளநிலை பொறியாளர்
4 S.கார்த்திகேயன் பணி மேற்பார்வையாளர்
5  காலிப்பணியிடம் பணி மேற்பார்வையாளர்
6  காலிப்பணியிடம் வரைவாளர் நிலை – III
7 காலிப்பணியிடம் பணி ஆய்வர்
8 காலிப்பணியிடம் பணி ஆய்வர்
9 காலிப்பணியிடம் பணி ஆய்வர்
10 காலிப்பணியிடம் பணி ஆய்வர்
11 காலிப்பணியிடம் குழாய் பொருத்துனர் நிலை-1
12 காலிப்பணியிடம் மின் பணி கண்கானிப்பாளர் நிலை -II
13 காலிப்பணியிடம் மின் பணியாளர் நிலை -II
14 D. அன்பழகன் மின் கம்பி உதவியாளர்
15 D. ஆனந்தன் ஈப்பு ஓட்டுநர்
16 C. தெய்வசிகாமணி பவர் டில்லர் ஓட்டுநர்
17 A. சண்முகம் தலைமை நீரேற்ற நிலைய காவல் பணியாளர்
18 K.பிரபு தலைமை நீரேற்ற நிலைய காவல் பணியாளர்
19 G. வெங்கடேசன் பூங்கா காவலர்
20 S. சிவானந்தம் பேருந்து நிலைய காவல் பணியாளர்