பல்பொருள் அங்காடிகள்

வ. எண். கடைகளின் பெயர் விலாசம்
1 வடமலை சூப்பர் மார்க்கெட் சேர்மென் துரைசாமியார் ரோடு, திருப்பத்தூர்
2 காதிகிராப்ட்  காந்திரோடு, திருப்பத்தூர்
3 குமார் சில்க் சென்டர் காந்திரோடு, திருப்பத்தூர்
4 மஞ்சுநாதா டெக்ஸ்டைல்ஸ் & ரெடிமேட்ஸ் சேர்மென் துரைசாமியார் ரோடு, திருப்பத்தூர்
5 சங்கம் சில்க்ஸ்  ஜின்னா ரோடு, திருப்பத்தூர்
6 ஷோபா சில்க்ஸ் ஜின்னா ரோடு, திருப்பத்தூர்
7 A.V.R ஸ்வர்ண மஹால் பழனிசாமியார் ரோடு, திருப்பத்தூர்
8 ஜோஸ் ஆலுக்காஸ் பழனிசாமியார் ரோடு, திருப்பத்தூர்
9 B.K.B  ஜிவல்லர்ஸ் ஜின்னா ரோடு, திருப்பத்தூர்
10 பூஞ்சோலை சூப்பர் மார்க்கெட் ராமக்காபேட்டை 2-வது தெரு, திருப்பத்தூர்
11 கற்பகம் சூப்பர் மார்க்கெட் பழனிசாமியார் ரோடு, திருப்பத்தூர்
12 பெருமாள் டிபார்ட்மென்டல் ஸ்டோர் சௌகத்அலி பேட்டை, திருப்பத்தூர்
13 S.K.V  புக் ஸ்டோர் சேர்மென் துரைசாமியார் ரோடு, திருப்பத்தூர்
14 ரெயின்போ டி.வி சென்டர் &  வீட்டு உபயோக பொருட்கள் காந்திரோடு, திருப்பத்தூர்
15 டார்லிங்  உபயோக பொருட்கள் த.நா.வீ.வ. வாரியம் பகுதி – I, திருப்பத்தூர்
16 ராகவேந்திரா டி.வி.& உபயோக பொருட்கள் சிவனார் தெரு, திருப்பத்தூர்