நகர்மன்ற உறுப்பினர்கள்

வ. எண். வார்டு எண். பெயர் விலாசம் கைப்பேசி எண் கட்சியின் பெயர் புகைப்படம்
1 1 திருமதி. குப்பம்மாள். கா 18/16, இரட்டைமலை சீனிவாசன் பேட்டை,
திருப்பத்தூர்
6374750051 தி.மு.க.
2 2 திரு. சீனிவாசன். கோ 23 எ/எப், அனுமந்த உபாசாகர் பேட்டை, சக்தி நகர்,
திருப்பத்தூர்.
9443960795 தி.மு.க.
3 3 திருமதி. கவிதா. ச 1.40 பி/93, போஸ்கோ நகர், சிவராஜ்பேட்டை,
திருப்பத்தூர்.
9443210141 அ.இ.அ.தி.மு.க.
4 4 திருமதி. கௌரி. ப 29/30 மாரியம்மன் கோவில் தெரு, காந்திபேட்டை,
திருப்பத்தூர்.
9894420074 தி.மு.க.
5 5 திருமதி. தேவகி. மு 66, காந்தி ரோடு,
திருப்பத்தூர்
9629461697 அ.இ.அ.தி.மு.க.
6 6 திருமதி. சபீனா 35/55 எம்/9சி,
பழனிசாமி மெயின் தெரு, திருப்பத்தூர்
9543673450 தி.மு.க.
7 7 திருமதி. ராணி. கு 37, பொன்னியம்மன் கோவில் தெரு, திருப்பத்தூர். 9865820466 அ.இ.அ.தி.மு.க.
8 8 திரு. சபியுல்லா. எ.ஆர் 12/17, எல்லம்மன் கோவில் தெரு, திருப்பத்தூர். 9443272085 தி.மு.க.
9 9 திரு. சையத் அபுபக்கர். எஸ் 18/55,கோட்டை தெரு, திருப்பத்தூர் 9786176167 சுயேட்சை
10 10 திரு. முஜிபூர் ரஹமான். அ 13/எப், குலால் ரசூல் தெரு,
கோட்டை தெரு,
திருப்பத்தூர்
9790441320 சுயேட்சை
11 11 திருமதி. பர்ஹீன் பானு ந.ர 37/14, இமாம் தெரு,
திருப்பத்தூர்.
9944123557 தி.மு.க.
12 12 திரு. அசோகன். ப 23/43 முத்துக்கார தெரு,
 திருப்பத்தூர்
9443412182 தி.மு.க.
13 13 திரு. ராஜேந்திரன். க.வி 62, தருமராஜா கோவில் தெரு,
திருப்பத்தூர்.
9443210156 தி.மு.க.
14 14 திருமதி. சங்கீதா. வெ 21/4எ, கோவிலூர் ரோடு,
 சிவராஜ்பேட்டை,
திருப்பத்தூர்.
8807717424 தி.மு.க.
15 15 திரு. மனோகரன். சா 107இ/69 வள்ளுவர் நகர்,
திருப்பத்தூர்.
9994327005 சுயேட்சை
16 16 திருமதி. அபிராமி. பி 72, ஆரி தெரு, நகர் விரிவு,
திருப்பத்தூர்
9488855566 இ.தே.கா.
17 17 திரு. பிரேம்குமார்.பி.வி 14பி, புதுப்பேட்டை மெயின் ரோடு,
 திருப்பத்தூர்.
9486050050 தி.மு.க.
18 18 திரு. சுபாஷ். டி.என்.டி.கே 7, தருமராஜா கோயில் தெரு,
10 வது கிராஸ், திருப்பத்தூர்.
9994741256 தி.மு.க.
19 19 திருமதி. கோமதி. ரா 51, செட்டி தெரு,
திருப்பத்தூர்.
9443658448 தி.மு.க.
20 20 திருமதி. ரேவதி. ம 13/36,
தஞ்சையம்மன் கோவில் தெரு-1,
திருப்பத்தூர்
9003974746 தி.மு.க.
21 21 திருமதி. லட்சுமி. வா 19/100,
கவுன்சிலர் அப்துல் மாலிக் தெரு,
திருப்பத்தூர்.
9025218999 தி.மு.க.
22 22 திருமதி. தில்தார் பேகம். வி.எஸ் 27, பேராம்பட் சோட்டோபாய் தெரு,
திருப்பத்தூர்.
9786657988 தி.மு.க.
23 23 திரு. கலில். ஜ 129, ஆரிப் நகர்,
திருப்பத்தூர்
9944321788 சுயேட்சை
24 24 திரு. சுதாகர். தி.மு 1/58, அப்பாய் தெரு,
ஜார்ஜ்பேட்டை,
திருப்பத்தூர்.
9443868198 சுயேட்சை
25 25 திருமதி. பர்வின் பேகம். சா 17, பீர்பால் நன்னுமியான் தெரு,
திருப்பத்தூர்
9042849718 தி.மு.க.
26 26 திருமதி. சுந்தரி. பொ 9/10, கௌதம பேட்டை மெயின் ரோடு,
திருப்பத்தூர்.
9629076228 தி.மு.க.
27 27 திரு. சரவணன். தி.கே 52/22, தெற்கு முத்தப்பர் தெரு,
திருப்பத்தூர்.
9362641498 தி.மு.க.
28 28 திருமதி. பவானி. ர 3/6A 5-வது தெரு,
புதுபேட்டை ரோடு, திருப்பத்தூர்.
8940185109 தி.மு.க.
29 29 திருமதி. சத்யா. இரா ப.எண்.14/64, பு.க எண்20,
புதுப்பேட்டை ரோடு 7-வது தெரு, காந்தி நகர் 8-வது தெரு,
திருப்பத்தூர்
9952516699 பா.ம.க.
30 30 திருமதி. ஜீவிதா. பா 4/15, சிவசக்தி நகர்,
புதுப்பேட்டை ரோடு,
திருப்பத்தூர்.
9442399888 தி.மு.க.
31 31 திரு. சங்கர். டி.டி.சி 1, டாக்டர்.சீனிவாசன் தெரு,
திருப்பத்தூர்.
9443280189 அ.இ.அ.தி.மு.க.
32 32 திருமதி. செல்வி. பெ 226, தமிழ்நாடு வீட்டு
வசதி வாரியம் பகுதி 2,
திருப்பத்தூர்.
9944261280 தி.மு.க.
33 33 திரு. கோபிநாத். எஸ் 202, தமிழ்நாடு வீட்டு
வசதி வாரியம், பகுதி-1,
திருப்பத்தூர்.
9894011141 தி.மு.க.
34 34 திருமதி. சுகுணா. ர 119/ஏ74, சேர்மென் துரைசாமி தெரு,
திருப்பத்தூர்.
9442458993 தி.மு.க.
35 35 செல்வி. வினோதினி. வீ 50, சேலம் ரோடு,
சேர்மேன் ஆறுமுகனார் தெரு,
திருப்பத்தூர்.
9443910452 அ.இ.அ.தி.மு.க.
36 36 திரு. வெற்றிகொண்டான். மு 80 சிவராஜ் பேட்டை,
திருப்பத்தூர். 
8111003366 வி.சி.க.