ஆணையாளர்

பெயர் கே. ஜெயராமராஜா
அலுவலக முகவரி நகராட்சி அலுவலகம்,
அரசு பூங்கா,
திருப்பத்தூர் – 635601.
தொலைபேசி தொலை பேசி எண் : 04179-220048
கட்டணமில்லா தொலைபேசி எண். 1800 425 3691
மின்னஞ்சல் முகவரி : commr.thirupathur@tn.gov.in