அலுவலர் விவரங்கள்

வ. எண் அலுவலரின் பெயர் பதவி தொடர்பு எண்கள் மின்னஞ்சல் முகவரி ஒப்படைக்கப்பட்ட பொறுப்புகள்
தொலைபேசி எண் கைப்பேசி எண்
1 கே. ஜெயராமராஜா
ஆணையாளர் 04179-220130 7397392681 commr.thirupathur@tn.gov.in Over all Administration
2 இ.பாஸ்கர் மேலாளர் 04179-220048 9789133963 commr.thirupathur@tn.gov.in Over all Administration
3 ஜி.உமாமகேஸ்வரி நகராட்சி பொறியாளர் 04179-220700 7397392682 commr.thirupathur@tn.gov.in Works, UGD & Watersupply
4 க. இளங்கோவன் துப்புரவு அலுவலர் 04179-220048 9380403604 commr.thirupathur@tn.gov.in Birth & Death, Sanitation
5 ஏ. தண்டபாணி கணக்கர் 04179-220048 9994086012 commr.thirupathur@tn.gov.in Accounts
6 எம்.தங்கராஜ் உதவி பொறியாளர் 04179-220700 9087416777  commr.thirupathur@tn.gov.in Works, UGD & Watersupply
7 பி.வெங்கடேசன் வருவாய் ஆய்வாளர் 04179-220048 9952295915  commr.thirupathur@tn.gov.in Taxation
8 இரா. கௌசல்யா நகரமைப்பு ஆய்வர் 04179-220048 9486050529  commr.thirupathur@tn.gov.in Town Planning
9 எம்.மகேஸ்வரி உதவிதிட்ட அமைப்பாளர் 04179-221290 9488751811  commr.thirupathur@tn.gov.in Information Technology
10 அ.விவேக் துப்புரவு ஆய்வர் 04179-220048 9787830019  commr.thirupathur@tn.gov.in Birth & Death, Sanitation
11 வி. குமார் துப்புரவு ஆய்வர் 04179-220048 9944360911  commr.thirupathur@tn.gov.in Birth & Death, Sanitation