வரி விதிப்பு மேல்முறையீடு குழு

வரிவிதிப்புக் குழு என்பது மற்றொரு சட்டப்பூர்வமான குழு. நகராட்சி  தலைவர் வரிவிதிப்புக் குழுவின் தலைவர்.

வரி மேல்முறையீடு சம்பந்தமான முடிவுகளை இந்த குழு எடுக்கும்.

குழுவின் காலம் : ஐந்து ஆண்டுகள்

 

வ எண் உறுப்பினரின் பெயர் பதவி
1 திருமதி. S.நளினி , B.E., நகர் மன்றத் தலைவர்
2 திரு.T.N.ரமேஷ் உறுப்பினர்
3 திரு. C.முருகேசன் உறுப்பினர்
4 திரு.S.P.ரவிக்குமார் உறுப்பினர்
5 திருமதி.செல்லம்மாள் உறுப்பினர்