பொது பிரிவு

திருச்செங்கோடு  நகராட்சி தேர்வு நிலை நகராட்சியாகும். மேலாளர் பொது நிர்வாகத்தில் நகராட்சி ஆணையாளருக்கு அடுத்து அலுவலக நிர்வாகம் மற்றும் அனைத்து விவகாரங்களும் மேற்பார்வைக்கு இவரே  பொறுப்பு.

வ. எண் பெயர்

(திரு/திருமதி/செல்வி)

பதவி  
1 குமரேசன் . சி மேலாளர்
2 பிரகாஷ்   .வி.எஸ் கணக்கர்
3 கோபால் உதவியாளர் (சத்துணவு)
4 சுகவனேஷ்வரி  .எம் உதவியாளர்
5 குமரேசன் உதவியாளர்
6 கலையரசன் இளநிலை உதவியாளர்
7 அருள் முருகன் இளநிலை உதவியாளர்
8 கண்ணன்  .ஆர் இளநிலை உதவியாளர்
9 யுவராஜன்  .எஸ்.கே இளநிலை உதவியாளர்
10 சுப்புலட்சுமி  .அ இளநிலை உதவியாளர்
11 மகேந்திர வர்மன்  கே. பதிவறை எழுத்தர்
12 ஜாய்ஸ்  மேரி  .எஸ் அலுவலக உதவியாளர்
13 விக்னேஸ்வரன்  .டி அலுவலக உதவியாளர்
14 முருகன்  .டி அலுவலக உதவியாளர்