பொது சுகாதார பிரிவு

செயல்பாடுகள்:

பிறப்பு மற்றும் இறப்பு சான்றிதழ்களை பதிவு செய்தல் மற்றும் வழங்குதல் திடக்கழிவு மேலாண்மை, சுகாதாரம், பொது சுகாதாரம்.

துப்புரவு அலுவலர் சுகாதார பிரிவின் ஒட்டுமொத்த பொறுப்பாளராக உள்ளார். உணவு கலப்படம், கன்சர்வேட்டரி பணிகள், வீதிகளை சுத்தப்படுத்துதல், வடிகால் பராமரித்தல், தொற்று நோய்களைக் கட்டுப்படுத்துதல், டி & ஓ வர்த்தகங்களுக்கு உரிமம் உறுதி செய்தல், பிறப்பு மற்றும் இறப்பு பதிவு செய்தல், பிறப்பு மற்றும் இறப்பு பதிவுக்கான சான்றிதழ்களை வழங்குவதை அவர் கவனித்து வருகிறார். சுகாதார ஆய்வாளர்கள், சுகாதார மேற்பார்வையாளர்கள் மற்றும் சுகாதாரத் தொழிலாளர்கள் நகராட்சி துப்புரவு அலுவலருக்கு உதவுகிறார்கள்.

வ. எண் பெயர்

(திரு/திருமதி/செல்வி)

பதவி
1 சீனிவாசன்  .வி துப்புரவு  அலுவலர்
2 ஜான் ராஜா .அ துப்புரவு ஆய்வாளர்
3 நகுல்சாமி  .சி துப்புரவு ஆய்வாளர்
4 குமாரவேல் துப்புரவு ஆய்வாளர்
5 குணசேகரன்  .டி துப்புரவு பணி மேற்பார்வையாளர்
6 ராமகிருஷ்ணன் .வி துப்புரவு பணி மேற்பார்வையாளர்
7 அருள்முருகன்  .அ துப்புரவு பணி மேற்பார்வையாளர்
8 துரைமுருகன் / நாச்சி துப்புரவு பணி மேற்பார்வையாளர்
9 காளியம்மாள் / வெங்கடேசன் துப்புரவு பணி மேற்பார்வையாளர்
10 முருகேசன் .அ ஓட்டுநர்
11 வாசுதேவன்  .என் ஓட்டுநர்
12 சுந்தரராஜ்  .எஸ் ஓட்டுநர்
13 ராமு  .கே ஓட்டுநர்
14 கணேச மூர்த்தி  .இ ஓட்டுநர்
15 குழந்தைவேல் .சி ஓட்டுநர்
16 பழனிசாமி  .எம் ஓட்டுநர்
17 வெங்கடேசன் / ராமன் ஓட்டுநர்
18 ஆர் .மாதேஸ்வரன் / ராமன் ஓட்டுநர்
19 நாச்சிமுத்து துலக்குநர்
20 விஸ்வநாத் . பி களப் பணி உதவியாளர்
21 காலிப்பணியிடம் களப் பணி உதவியாளர்
22 ரூபி  .ஜே நகரநல செவிலியர்