நியமனக் குழு

நியமனக் குழு என்பது ஒரு சட்டப்பூர்வமான குழு. நியமனக் குழுவின் வரம்புக்குட்பட்ட பதவிக்கான நியமனங்களை மேற்கொள்வதற்கு குழு பொறுப்பாகும்.
குழுவின் காலம்: ஐந்து ஆண்டுகள்

வ எண் உறுப்பினரின் பெயர் பதவி
1 திருமதி.S. நளினி , B.E., நகர் மன்றத் தலைவர்
2 திரு.M.கணேசன், M.B.A., நகராட்சி  ஆணையர்
3 திரு. S.அசோக்குமார் உறுப்பினர்