பொறியியல் பிரிவு

வ. எண் பெயர்

(திரு/திருமதி/செல்வி)

பதவி
1 சண்முகம்  . அ நகராட்சி பொறியாளர்
2 செந்தில்குமரன் .எஸ் உதவி பொறியாளர்
3 கண்ணன்  .எம் உதவி பொறியாளர்
4 தங்கமுத்து  .பி மின்கம்பியாளர்
5 ராஜேந்திரன்  .பி மின்கம்பியாளர்
6 பாபு . எஸ் மின்கம்பியாளர்
7 சக்திவேல் .ஆர் மின்கம்பியாளர்
8 நன்தீஸ்வரன் .கே மின்கம்பியாளர்
9 சுரேஷ்  .எஸ். மின்கம்பியாளர்
10 மதிவாணன்  டி மின்கம்பி உதவியாளர்
11 காமராஜ் .எம் மின்கம்பி உதவியாளர்
12 செல்வன் .எஸ் மின்கம்பி உதவியாளர்
13 ஸ்ரீதர்  .எம் இயந்திரம் துலக்குநர்
14 சுப்பிரமணி  .டி.எல். ஓட்டுனர்
15 மோகன் ராஜ்  .ஆர் ஓட்டுனர்
16 சங்கர்  .என் ஓட்டுனர்
17 உதயகுமார்  .பி ஓட்டுனர்
18 பெருமாள்  .டி.பி ஓட்டுனர்
19 செல்வராஜ் . எம் நீர்த்தேக்க நிலைய காவலர்
20 தங்கராஜ் .கே நீர்த்தேக்க நிலைய காவலர்
21 ஜெயவேல் .எஸ் நீர்த்தேக்க நிலைய காவலர்
22 அண்ணாதுரை  .எம் குழாய் திருகுநர்