Public Health

PUBLIC HEALTH SECTION GENERAL

S.No Name Designation
1 Prince Sahayaraj C.
Sanitary Inspector
2 Bharathan Sanitary Supervisor
3 Sudhakar M.
Sanitary Supervisor
4 Manuvel P. Sanitary Supervisor
5 Rajapoopathi P.
Sanitary Supervisor
6 Ramesh Babu Field Assistant
Cleanliness Workers
1 P.Selvaraj
2 C.Shanmugam 
3 M.Selvaraj
4 K.Murugesan
5 K.Murugan
6 M.Venkatesh
7 D.Siddhayee
8 V.Shanthi
9 S.Mariyammal
10 K.Kuppayee
11 R.Murali
12 S.Sumathi
13 R.Rathnavel
14 K.Mariyammal 
15 M.Murugesan
16 P.Sivagami
17 R.Mahalakshmi
18 M.Srinivasan
19 P.Prakash               
20 R.Balakrishnan
21 S.Sathya moorthy
22 S.Rathna
23 V.Prabhu
24 A.Velliyangiri
25 P.Thangavelu
26 M.Shakthi
27 K.Menaka 
28 M.Lalitha
29 K.Kalaivani
30 K.Navaneetha Krishanan
31 Chandra Sekaran