விடுதிகள்

அட்லாண்டா பார்க் சென்னை, எண் 30, எம்.கே, ரெட்டி தெரு, மேற்கு தாம்பரம். சென்னை, 60004
ஹோட்டல் கிராண்ட் பார்க்வே, 10 துரைசாமி ரெட்டி தெரு மேற்கு தம்பரம் பாஸ்போர்ட் அலுவலகத்திற்கு அருகில், 600045 தம்பரம்,
ஜெய் அரண்மனை, 22/1, அலகேசன் தெரு மேற்கு தம்பரம், 600045
சன் ஷைன், 22/1, அலகேசன் தெரு மேற்கு தம்பரம், 600045 சென்னை,
ராயல் கிராண்ட், 6/14, வி வி எஸ் ஐயர் தெரு, கணபதிபுரம் தம்பரம் கிழக்கு, சென்னை
ஸ்கை ரெசிடென்சி, 6/14, வி வி எஸ் ஐயர் தெரு, கணபதிபுரம் தம்பரம் கிழக்கு, சென்னை.