மருத்துவமனைகள்

மருத்துவமனைகளின் பட்டியல்

 

1. தீபம் மருத்துவமனை 327
2. இந்து மிஷன் மருத்துவமனை
3. கஸ்தூரி மருத்துவமனை
4. எஸ்.கே. மருத்துவமனை
5. வி.என்.ஹாஸ்பிடல்
6. கே.கே. கண் பராமரிப்பு மருத்துவமனை
7. தீபம் சிறப்பு மருத்துவமனை
8. தீபம் சிறுநீரக மருத்துவமனை
9. டாக்டர் அகர்வாலின் கண் மருத்துவமனை
10. என்.என். மருத்துவமனை
11. மனோஜ் பாலி கிளினிக்
12. நிர்மல் கண் மருத்துவமனை
13. ஸ்ரீ ஜெயம் மருத்துவமனை
14. என்.எஸ். மருத்துவமனை
15. ரெயின்போ குழந்தை மருத்துவமனை
16. டாக்டரின் பிளாசா
17. சுந்தர் சுகாதார மையம்
18. பாபு மகப்பேறு மருத்துவமனை
19. ஜவஹர் மருத்துவமனை
20 கிறிஸ்டுடாஸ் மருத்துவமனை
21. பெதஸ்தா குழந்தை பராமரிப்பு மருத்துவமனை
22. கோஷ் மருத்துவமனை
23. மோகன் மருத்துவமனை (கிளினிக் & கன்சல்டன்சி)8
24. சுகம் மருத்துவமனை
25. ஜனனி நர்சிங் ஹோம்
26. நகராட்சி மருத்துவமனை
27 அரவிந்த் மலார் கிளினிக்
28 சிந்து மருத்துவமனை
29. குமரன் நர்சிங் ஹோம்
30. ஏ.ஜி மருத்துவமனை
31. பெதஸ்தா மருத்துவமனை
32. மனோ மருத்துவமனை