மக்கள் சாசனம்

மக்கள் சாசனம்
அரசியலமைப்பு :
அரசாங்கத்தின் வர்த்தகம் மற்றும் வருவாய் அனைத்து மட்டங்களிலும் பகிரங்கமாகவும் பொறுப்புடனும் திறக்கப்படுவதாகவும், பொதுமக்களுக்கு தேவையான அனைத்து ஆதாரங்களாலும் வழங்க முடிவு செய்துள்ளதாகவும் தமிழ்நாடு அரசு முதன்மையாக முடிவு செய்துள்ளது. ஆகவே, தாம்பரம் நகராட்சியை அடிப்படையாகக் கொண்டு மேற்கண்ட விபரங்களை நிர்வாகம் மக்கள் சாசனத்தை உருவாக்கியுள்ளதுடன், இந்த மக்கள் சாசனத்தை பொதுமக்களுக்கு பயன்படும்விதமாக முன்வைக்கவும் முன்வந்துள்ளது.
மக்கள் சாசனத்தின் நோக்கங்கள் :
• வேகமான மற்றும் தரமான சேவைகளை வழங்கிட .
• கால வரம்புடன் அறிவித்து சேவைகளை வழங்குவதற்காக
• நுகர்வோரின் நம்பிக்கையைப் பெறுவதற்கான வெளிப்படைதன்மையுடன் கடைப்பிடிப்பதன் மூலம் நிர்வாகத்தை மேம்படுத்துதல்.
சிறந்த நிர்வாகத்தை வழங்குதல் :
நகர மக்களுக்கு சிறந்த குடிமை சேவைகளை மேம்படுத்தப்பட்ட தரம் மற்றும் செயல்திறனுடன் வழங்கும் நோக்கத்திற்காக.
• குடிமை அமைப்புகளை வெளியேற்றுவது மிகவும் கவனமாகவும் நேர்மையாகவும் செயல்படுகிறது குடிமக்களுக்கான சேவைகளை ஒரு முறையான மற்றும் நேர வரம்பில் திறனுடன் வழங்குவதற்காக சிறப்பு கவனத்துடன் குடிமை சேவைகளை வழங்குவது
• இந்த குடிமக்களுக்கு பல்வேறு பொது சேவைகளை பொது சுகாதாரம், நீர் வழங்கல், சாலைகள், வடிகால் மற்றும் தெரு விளக்குகள் மற்றும் பிற சேவைகள் தொடர்பான பணிகளை நிர்வகித்தல், செயல்படுத்துதல் மற்றும் பராமரித்தல் ஆகியவற்றை வழங்குவது குறித்து குறிப்பிட்ட கால அட்டவணை உள்ளது.
குடிநீர் விநியோகம் :
a) குடிநீர் இணைப்புக்கான விண்ணப்ப படிவங்களை வழங்குதல் சேவை மையத்தில் எப்பொழுது வேண்டுமானாலும் விண்ணப்பக் கட்டணம் ரூ . /- செலுத்தலாம்
b) பூர்த்தி செய்யப்பட்ட விண்ணப்ப படிவங்களின் ரசீது தகவல் மையத்தில் உடனடியாக
c) விண்ணப்பத்திற்கான ஒப்புதல் வழங்குவது தகவல் மையத்தில் உடனடியாக
d) பயன்பாட்டில் ஏதேனும் கவனிக்கப்பட்ட குறைபாடுகள் இருந்தால் அது குறித்து பொதுமக்களுக்கு தகவல்களை வழங்குதல் விண்ணப்பம் கிடைத்த நாளிலிருந்து 7 நாட்களுக்குள்
e) சரிபார்க்கப்பட்ட விண்ணப்ப படிவத்தின் ரசீதுகளை காசோலை மற்றும் பிற பாக்கிகள் அனுப்புவதற்கான அறிவிப்பு வழங்குதல் திருத்தப்பட்ட விண்ணப்பம் கிடைத்ததிலிருந்து 15 நாட்களுக்குள்.
f) வீட்டு இணைப்புக்கு அனுமதி வழங்குதல் 30 நாட்கள் (பூர்த்தி செய்யப்பட்ட விண்ணப்ப படிவத்தின் தேதியிலிருந்து)
i) குடிநீர் வழங்கல் சேவைகளில் புகார்கள் / குறைபாடுகள் : –
1) வீட்டு குடிநீர் இணைப்பு விநியோகத்தில் குறைபாடுகள் / பழுதுபார்ப்பு புகார் அளித்த தேதியிலிருந்து 7 நாட்கள்
2) குடிநீர் வழங்கல் உந்தி / எரிதல் / விநியோகங்களில் பழுதுபார்ப்பு புகார் அளித்த தேதியிலிருந்து 2 நாட்கள்
3) குடிநீர் இணைப்பு விநியோகத்தில் சேதங்கள் / பழுதுகள் புகார் அளித்த தேதியிலிருந்து 2 நாட்கள்
4) இந்தியா மார்க் II பம்புகளின் குறைபாடுகள்சரி செய்யப்பட புகார் அளித்த தேதியிலிருந்து 7 நாட்கள்
5) குடிநீர் விநியோகத்தில் தூய்மைக்கேடு மற்றும் மாசுபடுதல் புகார் அளித்த தேதியிலிருந்து 10 நாட்கள்
6) குடிநீர் வழங்கல் மீட்டர் மாற்றம் செய்ய புகார் அளித்த தேதியிலிருந்து 7 நாட்கள்
7) தீ விபத்துக்களுக்கு துல்லியமான தண்ணீரை வழங்க 24 மணி நேரத்திலும்.
ii) சமூகப்பணி :-
1) லாரி மூலம் குடிநீர் வழங்கல் குடிநீர் உடைப்பு ஏற்பட்ட நகரபகுதியில் புகார் கிடைத்த 24 மணி நேரத்தில்
2) லாரி மூலம் திருமணம் மற்றும் இதே போன்ற நிகழ்ச்சிகள் மற்றும் விழாக்களுக்கு நீர் வழங்கல் ஒரு லாரிக்கு ரூ . / – மற்றும் மினி லாரிக்கு ரூ . / – நிகழ்ச்சி தேதிக்கு 3 நாட்கள் முன்கூட்டியே செலுத்தும் கட்டணத்தில் வழங்கப்படும்
iii) சாலைகள் மற்றும் பாதைகள் பராமரிப்பு :
தகவல் மையத்தில் பெறப்பட்ட விண்ணப்பங்கள் / மனுக்களில் இங்கே குறிப்பிடப்பட்டுள்ளபடி நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் : –
a) சாலைகள் / பாதைகளில் சிறிய குழிகள் மற்றும் திட்டுகளை நிரப்புதல்
b) சாலைகளில் இணைப்பு (திட்டுகள்) வேலைகளில் கலந்துகொள்வது
c) ஆட்சேபிக்கத்தக்க அத்துமீறல்கள் மற்றும் பாதைகளை அகற்றுதல்
d) நிலத்தடி வடிகால் மற்றும் சாக்கடை அட்டைகளை மாற்றுதல்
e) கட்டிடங்களின் உரிமையாளர் / குடியிருப்பாளர்களால் சாலை பக்கங்களிலும் பொது இடங்களிலும் இடிக்கப்பட்ட கட்டிட குப்பைகளை அகற்றியது
f) குப்பைகள் அகற்றப்படாவிட்டால் அகற்றப்படும்
g) நகராட்சி மூலம் சாலை வெட்டுக்களுக்கு அனுமதி வழங்குதல்
iv) தெரு விளக்குகள் :
1) பிரதான வீதியில் பல்புகள் / குழாய் விளக்குகளை சரிசெய்தல் மற்றும் மாற்றுவது
2) உள்ளே உள்ள வீதிகளின் பல்புகளை பழுதுபார்ப்பது / மாற்றுவது
V) பொது சுகாதார உரிமங்கள் :
புதியதாக உணவு மற்றும் பிற வணிக வர்த்தகங்களைத் தொடங்குவதற்காக (தமிழ்நாடு மாவட்ட நகராட்சி சட்டம் 1920 இன் பிரிவு 249 (2))
1) விண்ணப்ப படிவம் வழங்குதல் கோரிக்கையின் பேரில் தகவல் மையத்தில்
2) தேவையான கட்டணங்களை செலுத்தி விண்ணப்ப படிவத்தை வழங்குதல் விண்ணப்பத்துடன் தகவல் மையத்தில்
3) விண்ணப்ப படிவத்தில் காணப்படும் குறைபாடுகளைத் தெரிவித்தல் விண்ணப்பம் கிடைத்த நாளிலிருந்து 10 நாட்கள்
4) விண்ணப்ப படிவத்தின் சரிபார்ப்பு, செலுத்தும் கட்டணம் மற்றும் அறிவிப்பு வெளியீடு சரிபார்க்கப்பட்ட விண்ணப்பம் கிடைத்த நாளிலிருந்து 15 நாட்கள்
5) உரிமங்கள் வழங்குதல் 30 நாட்கள்
vi) டி & ஓ புதுப்பித்தல், பிஎஃப்ஏ விண்ணப்பங்கள் : –
(டி.என்.டி.எம் சட்டம் 1920 இன் பிரிவு 249 (5) ) :
1 விண்ணப்ப படிவங்களை வழங்குதல்
2 உரிமக் கட்டணம் செலுத்துதல் மற்றும் விண்ணப்பங்களைப் பெறுதல்
3 புதுப்பிக்கப்பட்ட உரிமம் வழங்குதல்
4 பிறப்பு / இறப்பு சான்றிதழ்கள் :
1) பதிவு செய்யப்பட்ட 1 முதல் 14 நாட்களுக்குள் பிறப்பு / இறப்பு சான்றிதழ் வழங்கல்
2) பிற துறைகளுக்குச் சொந்தமான சாலைகளில் ராட் வெட்டுதல், அனுமதி வழங்குதல்
2) 1 முதல் 12 மாத காலப்பகுதியில் பதிவு செய்யப்பட்ட பிறப்பு மற்றும் இறப்பு சான்றிதழ் வழங்கல்
4) 1 வருடம் கழித்து பிறப்பு / இறப்பு சான்றிதழ் வழங்குதல்
vii) ஏற்கனவே பதிவுசெய்யப்பட்ட பிறப்பு / இறப்பு சான்றிதழ்களின் பிரச்சினை :
1 விண்ணப்ப ரசீது கோரிக்கையின் பேரில் தகவல் மையத்தில்
2 தேவையான கட்டணத்தை செலுத்துதல் கோரிக்கையின் பேரில் தகவல் மையத்தில்
3 விண்ணப்பத்தை பிரித்தெடுத்தல் மற்றும் சிக்கலை சரிபார்க்கவும் விண்ணப்ப தேதியிலிருந்து 7 நாட்கள்
5) பொது சுகாதார கழிவு நீர் மற்றும் வடிகால் :
பொது சுகாதார பணிகள் அனைத்து சாலைகள் / பிற முக்கிய இடங்களை வழக்கமாக துடைப்பது / அதாவது பஸ் ஸ்டாண்ட், போன்ற இடங்களை சுத்தம் செய்வது.
சந்தை போன்றவை, தினமும் இரண்டு முறை காலை 6 மணி முதல் 11 மணி வரை மற்றும் மாலை 2.30 மணி முதல் மாலை 4.30 மணி வரை.
அறிக்கைகளை சரிசெய்தல் :
1) வடிகால் நீரின் தேக்கநிலையை சரிசெய்தல் புகார்மனு / அறிக்கை கிடைத்த 3 நாட்களில்
2) உள்நாட்டு வீடுகளில் தேக்கநிலையை சரிசெய்தல் / பழுதுசரிபார்த்தல் புகார்மனு / அறிக்கை கிடைத்த 3 நாட்களில்
செப்டிக் தொட்டிகளின் பழுது சரிபார்த்தல் :
1) விண்ணப்பம் வழங்குதல் / கட்டணம் செலுத்துதல் தகவல் மையத்தில்
2) செப்டிக் தொட்டியை சுத்தம் செய்தல் புகார்மனு கிடைத்த / கட்டணம் செலுத்திய 2 நாட்கள்
3) வடிகால் இணைப்புகள் :
3) விண்ணப்ப படிவம் வழங்குதல் கோரிக்கையின் பேரில் தகவல் மையத்தில்
4) தேவையான விவரங்களுடன் பூர்த்தி செய்யப்பட்ட விண்ணப்ப படிவத்தின் ரசீது கோரிக்கையின் பேரில் தகவல் மையத்தில்
5) விண்ணப்பத்திற்கான ஒப்புதல் வழங்குதல் விண்ணப்பத்தை தகவல் மையத்தில் வழங்குதல்
6) விண்ணப்பத்தில் ஏதேனும் குறைபாடு கவனிக்கப்பட்டால், அது குறித்த மனுதாரருக்கு தகவல் விண்ணப்பம் கிடைத்த 7 நாட்களுக்குள்
7) திருத்தப்பட்ட விண்ணப்பங்களில் குறைபாடுகள் குறித்து தேவையான கட்டணங்களை செலுத்துவதற்கான ரசீது / அறிவிப்பு வழங்கல் விண்ணப்பம் கிடைத்த 7 நாட்களுக்குள்
8) கட்டணத்தை செலுத்துதல் தகவல் மையத்தில்
9) இணைப்புகளை வழங்குதல் விண்ணப்பத்துடன் தேவையான கட்டணத்தை செலுத்திய நாளிலிருந்து 30 நாட்களுக்குள்
6) கட்டிட உரிமங்களின் பிரச்சினைகள் :
1) கட்டிட விண்ணப்பம் மற்றும் விண்ணப்ப செலவு ஒரு விண்ணப்ப படிவத்திற்கு ரூ . /- தகவல் மையத்தில் செலுத்துதல்
2) விண்ணப்பத்திற்கான ஒப்புதல் வழங்குதல் பூர்த்தி செய்யப்பட்ட விண்ணப்ப படிவத்தை தகவல் மையத்தில் வழங்குவதற்கு
3) ஏதேனும் குறைபாடுகள் காணப்பட்டால் தகவல் அனுப்புதல் விண்ணப்பங்கள் வந்த நாளிலிருந்து 7 நாட்களுக்குள்.
4) கட்டிட உரிமம் வழங்குதல் விண்ணப்பங்கள் வந்த நாளிலிருந்து 30 நாட்களுக்குள்.
7) சொத்து வரி விதிப்பு :
1) மதிப்பீடுகள் :
1) வரிவிதிப்புகளுக்கு தேவையான விவரங்களுடன் மதிப்பீட்டு விண்ணப்பத்தை பெறுதல் மற்றும் ஒப்புதல் வழங்கல் விண்ணப்பம் மற்றும் மதிப்பீட்டிற்கு தேவையான விவரங்களுடன் தகவல் மையத்தில் வழங்குவதற்கு
2) வரிவிதிப்பு (மதிப்பீட்டு) பட்டியலில் சேர்க்க விண்ணப்பம் வழங்குதல் விண்ணப்பம் மற்றும் மதிப்பீட்டிற்கு தேவையான விவரங்களுடன் தகவல் மையத்தில் வழங்குவதற்கு
3) கட்டிடத்திற்கான வரி மதிப்பீட்டு உத்தரவுகளை வழங்குதல் விண்ணப்பம் கிடைத்த நாளிலிருந்து 20 நாட்கள்
2) பெயர் மாற்ற கோரிக்கைகள் :
1) ஒப்புதல் / பெயர் மாற்றம் தொடர்பான தொடர்புடைய ஆவணங்களுடன் விண்ணப்பத்தைப் பெறுதல் தகவல் மையத்தில் வழங்குதல்
2) பெயர் மாற்ற உத்தரவுகளை வழங்குதல் விண்ணப்பம் கிடைத்த நாளிலிருந்து 20 நாட்கள்
3) விண்ணப்பத்தின் ரசீது மற்றும் எந்தவொரு கட்டிடத்திற்கும் ஆண்டு வாடகை மதிப்பு சான்றிதழ்கள் வழங்குதல் தகவல் மையத்தில், விண்ணப்பத்துடன் தேவையான கட்டணத்தை செலுத்திய நாளிலிருந்து 3 நாட்களுக்குள்
குறிப்பு : பெயர் மாற்றத்திற்கான அனைத்து விண்ணப்பங்களும், வாடகை மதிப்பு சான்றிதழ்களை வழங்குவதற்கான விண்ணப்பமும் அரை வருடத்தின் வரிசெலுத்திய ரசீது ஜெராக்ஸ் நகலுடன் தேவையான கட்டணங்களை செலுத்தி விண்ணப்பத்துடன் இணைக்கப்பட வேண்டும்.
பொது :
நிர்வாகத்துடன் தொடர்புடைய எந்தவொரு விண்ணப்பமும் குடிமக்களிடமிருந்து ஏற்றுக்கொள்ளப்படும்
எந்தவொரு காரணத்தினாலும் மேற்கண்ட சேவைகளை வழங்குவதில் ஏதேனும் தாமதம் ஏற்ப்பட்டால், காரண விபரம் மற்றும் கூடுதல் நேரத் தேவை, சம்பந்தப்பட்ட நபர்களுக்கு தெரிவிக்கப்படும்.
அனைத்து சேவை விபரங்களும் குடிமக்களுக்கு 30 நாட்களுக்குள் சரிசெய்யப்பட்டு பதிலளிக்கப்படும்.
பொதுவாக ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட அனைத்து மனுக்களும் / விண்ணப்பங்களும் தகவல் மையங்களில் பெறப்படுகின்றன, மேலும் அவை தொடர்புடைய சட்டங்கள் மற்றும் அரசாங்கத்தின் கீழ் சட்ட விதிகள் பின்பற்றப்படுகின்றன.
தாம்பரம் நகர மக்கள் நகராட்சி ஆணையர், தாம்பரம் நகராட்சி அல்லது தாம்பரம் நகராட்சி தலைவர் ஆகியோருக்கு குடிமக்களுக்கான சேவைகளின் தரத்தை மேம்படுத்துவதற்கு ஏதேனும் அவர்களின் மதிப்புமிக்க பரிந்துரைகள் இருந்தால் அனுப்புமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள்.