பொறியியல் பிரிவு

வ. எண் பெயர்

(திரு/திருமதி/செல்வி)

பதவி
1 ஆனந்தஜோதி கோ. நகராட்சி பொறியாளர்
2 பிரதாபசந்திரன். ஆர் இளநிலை பொறியாளர்
3 வெங்கடேசன் ஜே. இளநிலை பொறியாளர்
4 ருத்ரமூர்த்தி பணி ஆய்வர்
5 ஏழுமலை.கோ ஓட்டுநர்
6 கபிலன் எஸ் மின்கம்பியாளர்
7 விஸ்வநாதன் மின்கம்பியாளர்
8 மனோகரன் ஆர். மின்கம்பியாளர்
9 இளங்கோ ஏ. மின்கம்பியாளர்
10 சுப்ரமணி டி. மின்கம்பி உதவியாளர்
11 சௌந்தர் ஆர். மின்கம்பி உதவியாளர்
12 தெய்வசிகாமணி வி. மின்கம்பி உதவியாளர்
13 வேலு  ஆர். மின்கம்பி உதவியாளர்
14 பிச்சாண்டி.ஆர் மின்கம்பி உதவியாளர்
15 பி. ராஜி மின்கம்பி உதவியாளர்
16 முருகன்.கே மீட்டர் ரீடர்