குடிநீர் விநியோகம்

இருக்கும் சூழ்நிலை

தற்போதைய நீர் வழங்கல் முறை: –

நீர் வழங்கலின் ஆதாரம் பாலர் நதி. தம்பரம் நகரத்திலிருந்து 40 கி.மீ தூரத்தில் உள்ள மெலச்சேரியில் அமைந்துள்ள தலைமைப் பணிகளுடன் நகராட்சி சொந்தமாக நீர் வழங்கல் திட்டத்தைக் கொண்டுள்ளது. தம்பரம் ஒரு யுஜிஎஸ்எஸ் டவுன் மற்றும் பெர்காபிட்டா தேவை 135 எல்பிசிடி. நகரத்தின் நீர் வழங்கல் தேவை 23.60 எம்.எல்.டி.

கீழே விவரிக்கப்பட்டுள்ளபடி நகராட்சி தினசரி 13.10 எம்.எல்.டி அளவைப் பெறுகிறது.

மூல வடிவமைக்கப்பட்ட அளவு “MLD இல்” அளவு “MLD இல்” பெறப்பட்டது

பாலர் நதியிலிருந்து 12.40 8.00

லோக்கல் போர்வெல், ஹேண்ட் பம்ப், மினி பவர் பம்ப், ஓபன்வெல்ஸ் – 5.10

மொத்தம் 12.40 13.10

நீர் வழங்கலின் அதிர்வெண்

பெறப்பட்ட 13.10 எம்.எல்.டி நீர் 14 எண் மூலம் விநியோகிக்கப்படுகிறது. மொத்த சேமிப்பு திறன் 54.00 லட்சம் லிட்டர் கொண்ட ஓவர் ஹெட் டாங்கிகள்.

நீர் விநியோகத்தின் அதிர்வெண் 3 நாட்களுக்கு ஒரு முறை 2 முதல் 3 மணி நேரம் ஆகும்

நீர் தனிநபர் வழங்கல் 75 எல்பிசிடி

போர்வெல் ஹேண்ட் பம்புகள் மற்றும் மினி பவர் பம்புகள்

மேற்கூறியவற்றைத் தவிர, பிற உள்நாட்டுப் பயன்பாட்டிற்கு நீர் வழங்குவதற்காக நகராட்சி நகரம் போர்வெல்கள், ஹேண்ட் பம்ப் மற்றும் மினி பவர் பம்புகளை எச்டிபிஇ தொட்டியுடன் பராமரிக்கிறது.

நன்கு கிணறு கை விசையியக்கக் குழாய்கள் – 387 எண்

மினி பவர் பம்புகள் – 140 எண்

திறந்த கிணறுகள் – 50 எண்

தோராயமாக – 5.10 எம்.எல்.டி நீர் வரையப்பட்டு பொதுமக்களுக்கு வழங்கப்படுகிறது.

லாரிகள் மூலம் நீர் வழங்கல்

நகரத்தின் வெளிப்படுத்தப்படாத பகுதிகளுக்கும், உயரமான பகுதிகளுக்கும் நீர் வழங்குவதற்காக, 6 பேர் மூலம் குடிநீர் வழங்கப்படுகிறது. வாடகை அடிப்படையில் தனியார் டேங்கர் லாரிகள்.

நடந்துகொண்டிருக்கும் நீர் வழங்கல் மேம்பாட்டுத் திட்டங்கள்

தற்போது நீர் வழங்கல் மேம்பாட்டுத் திட்டங்கள் எதுவும் செயல்படவில்லை.

135 எல்பிசிடி என்ற விகிதத்தில் தினமும் தண்ணீரை வழங்குவதற்கான மூல மற்றும் ஹெட் ஒர்க்ஸ் உள்கட்டமைப்புகளை அதிகரிப்பதற்காக, தமிழ்நாடு நகர்ப்புற உள்கட்டமைப்பு நிதி சேவைகள் லிமிடெட் (டிஎன்யுஎஃப்எஸ்எல்) மூலம் ரூ .248.60 கோடிக்கு விரிவான திட்ட அறிக்கை தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது. செய்யப்படும்.

விரிவான திட்ட அறிக்கையில், பின்வரும் மேம்பாடுகள் / பெருக்குதல் பணிகள் முன்மொழியப்பட்டுள்ளன.

1. மேலச்சேரியில் தற்போதுள்ள நீர்வழங்கல் ஆதாரங்களை கூடுதலாக 30 போர்வெல்களை வழங்குவதன் மூலம் பெருக்குதல்
2. 1 லட்சம் லிட்டர் திறன் கொண்ட கட்டுமானம் தரை மட்ட சம்ப் 3 எண் மற்றும் 30 மோட்டார் விறைப்பு
3. 40 கி.மீ நீளத்திற்கு பம்பிங் மெயின் இடுதல்.
4. புதிய OHT இன் கட்டுமானம் – 8 எண்.
5. ஊரில் விநியோகம் பிரதானமாக அமைத்தல் – 239.79 கி.மீ.
6. வீட்டு சேவை இணைப்புகளை வழங்குதல் – 27028 எண்.
7. கூடுதல் அளவு எதிர்பார்க்கப்படுகிறது – 20 எம்.எல்.டி.