காண வேண்டிய இடங்கள்

காண வேண்டிய இடங்கள்

கோயில்கள் மற்றும் பிற சுவாரஸ்யமான இடங்கள்

காணவேண்டிய இடங்கள்

விஜிபி கோல்டன் பீச் (45 கி.மீ)

காஞ்சீபுரம் (45 கி.மீ)

முத்துக்காடு (30 கி.மீ)

M.E.P.Z (1 கி.மீ)

கோவளம் (20 கி.மீ)

பஸ் ஸ்டாண்ட் (100 மீ)

மாமல்லபுரம் (50 கி.மீ)

ரயில் நிலையம் (100 மீ)

வண்டலூர் உயிரியல் பூங்கா (3 கி.மீ)

விமான நிலையம் (5 கி.மீ)

ஸ்ரீபெரும்புத்தூர் (43 கி.மீ)

மருத்துவமனைகள் (1 கி.மீ)

வேடந்தாங்கல் (43 கி.மீ)