வருவாய் பிரிவு

 

வருவாய் பிரிவு

இது ஒரு வருவாய் ஆய்வாளர் தலைமையிலான நகராட்சியின் மற்றொரு பிரிவு மற்றும் அவர் வரி வருவாய் மற்றும் வரி அல்லாத 6 வருவாய் உதவியாளர்களால் ஆதரிக்கப்படுகிறது, அவை நடத்தப்படுகின்றன வருவாயின் முழு வசூலுக்கும் பொறுப்பு.

Sl.No. யுடிஐஎஸ் எண் பெயர் (திரு / டிஎம்டி) பதவி
1
2131006 ஆனந்த விஸ்வாசம் எம் வருவாய் ஆய்வாளர்
2 2162011 கே.சண்முகராஜ் வருவாய் உதவியாளர்
3 2112004 எஸ்.சரவணன் வருவாய் உதவியாளர்
4 2112006 பி.தங்கராஜ் வருவாய் உதவியாளர்
5 2112007 எம். மதுரைவரன் வருவாய் உதவியாளர்
6 2112008 எஸ்.சுகுமார் வருவாய் உதவியாளர்
7 2111005 ஜி ராஜிதா வருவாய் உதவியாளர்